Elektritööd

Elektritööd, nii tugev-kui ka nõrkvooluga, vajavad kogenud ja sertifitseeritud spetsialisti, kes oskab elektritöid teostada vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele ning väljastada tehtud tööle nõutava ja korrektse dokumentatsiooni. 

 

Elektritööd on tavaliselt see osa ehitusprotsessist, mida väldib ka kõige kogenum isetegija. Põhjus on tegelikult lihtne — see on päris suur vastutus — kõik peab olema 100% korrektne ja ohutu. Lisaks on vaja hoonele kasutusloa saamiseks korrektset dokumentatsiooni, mis on kinnitatud sertifitseeritud eksperdi poolt.

 

Meie kollektiivis on kogenud elektrikud ning oleme enam kui kindlad, et valmiv tulemus ületab ka kõige kõrgemate standarditega kliendi ootused. 

Elektritööd vajavad kogenud spetsialisti.

Elektritööd vajavad kogenud spetsialisti, kes viib kõik toimingud läbi korrektselt ja turvaliselt ning väljastab tehtud töödele nõuetekohase dokumentatsiooni. 

Nõrkvoolutööd

Erinevad nõrkvoolupaigaldised koos nõuetekohase dokumentatsiooniga.

Tugevvoolutööd

Erinevad tugevvoolupaigaldised koos nõuetekohase dokumentatsiooniga.

Teeme koostööd

Usalda oma ehitusalased väljakutsed meile. Veendume, et need saaksid kvaliteetselt lahendatud.

Usaldust ei anta, see teenitakse välja.

Aastaid järjepidevat tööd, higi ja pingutusi on muutnud meid usaldusväärseks koostööpartneriks paljudele. 

Ületame oma koostööpartnerite ootusi

Ning tänu sellele teeme me nendega ikka ja jälle uuesti koostööd.

Edukas Eesti ettevõte alates 2014

Oleme järjepidevalt — iga aasta — saanud CreditInfo tunnustuse Edukas Eesti ettevõte.

250+ era- ja äriklienti.

Tunneme uhkust selle üle, et oma ehitusalased mured on meile usaldanud juba üle 250 era- ja ärikliendi.

Võta meiega ühendust!

Pöördu meie poole oma ehitusalase murega, esita meile väljakutse ja leiame sellele parima võimaliku lahenduse.