Ventilatsioonitööd

Ventilatsioonitööd vajavad kogenud ja sertifitseeritud spetsialisti, kes oskab ventilatsioonitöid teostada vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele ning väljastada tehtule nõutava ja korrektse dokumentatsiooni. 

 

Ventilatsioonitööd on tavaliselt see osa ehitusprotsessist, mida väldib ka kõige kogenum isetegija. Põhjus on tegelikult lihtne — see on päris suur vastutus — kõik peab olema 100% korrektne ja ohutu. Lisaks on vaja hoonele kasutusloa saamiseks korrektset dokumentatsiooni, mis on kinnitatud sertifitseeritud eksperdi poolt.

 

Meie kollektiivis on kogenud töötajad ning oleme enam kui kindlad, et valmiv tulemus ületab ka kõige kõrgemate standarditega kliendi ootused. 

Ventilatsioon vastavalt vajadusele.

Ventilatsioonilahendus peab vastama vajadustele ehk sõltuvalt ruumi või hoone kasutusotstarbest peab see suutma hallata piisavat õhuhulka, et seal viibivatel inimestel oleks hea ja mõnus olla.  Hea ventilatsioonilahendus loob eluterve keskkonna. 

Eramajade ventilatsioon

Eramaja vajadustele vastav ventilatsioonilahendus.

Tootmishoonete ventilatsioon

Tootmishoonesse sobiv ventilatsioonilahendus.

Büroohoonete ventilatsioon

Büroohoonesse sobiv ventilatsioonilahendus.

Teeme koostööd

Usalda oma ehitusalased väljakutsed meile. Veendume, et need saaksid kvaliteetselt lahendatud.

Usaldust ei anta, see teenitakse välja.

Aastaid järjepidevat tööd, higi ja pingutusi on muutnud meid usaldusväärseks koostööpartneriks paljudele. 

Ületame oma koostööpartnerite ootusi

Ning tänu sellele teeme me nendega ikka ja jälle uuesti koostööd.

Edukas Eesti ettevõte alates 2014

Oleme järjepidevalt — iga aasta — saanud CreditInfo tunnustuse Edukas Eesti ettevõte.

250+ era- ja äriklienti.

Tunneme uhkust selle üle, et oma ehitusalased mured on meile usaldanud juba üle 250 era- ja ärikliendi.

Võta meiega ühendust!

Pöördu meie poole oma ehitusalase murega, esita meile väljakutse ja leiame sellele parima võimaliku lahenduse.